سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ادبی
راه های شهرستان و روستاهای فراهان (ایران کوچک)

 *** اگر با دقت نقشه شهرستان فراهان را نگاه کنید شباهت بسیاری به نقشه ایرن اسلامی دارد.نظر شما چیست؟ ***

الف) خط آبی اطراف نقشه مرزهای شهرستان را نشان می دهد.

ب) برای بزرگ نمایی تصویر کلیک راست نموده و گزینه ((view Image)) را انتخاب نموده و سپس بر روی طرح ذره بین کلیک چپ نمایید اندازه واقعی تصویر نمایان می شود.


برای ملموس بودن موضع کمی نقشه را به سمت شمال غربی     چرخانده ایم تا بهتر قابل مقایسه باشد.


+ نوشته شده در  ساعت 7  توسط علی امیرآبادی فراهانی  |